Apie sidabro paklausą

Paklausa turi esminę įtaką kainai

Dažnai tenka girdėti, kad sidabras yra neįvertintas metalas, o jo panaudojimas smarkiai auga, todėl ateityje galima tikėtis didelio kainos augimo. Teoriškai taip galėtų būti, tačiau vienas pagrindinių sidabro kainą įtakojančių veiksnių yra paklausa.

Svarbu pastebėti, kad trumpalaikiai sidabro kainos šuoliai nėra susiję su paklausa ir dažniausiai yra įtakoti geopolitinių ar spekuliacinio pobūdžio veiksmų. Paprastai po kiekvieno iš tokių šuolių vyksta reakcija ir sidabro kaina grįžta prie realios paklausos determinuoto lygio.

Tikslu įvertinti realią sidabro paklausą ir jos pokyčius  naudosime The Silver Institute (liet. “Sidabro instituto”) viešai pateikiamą informaciją iš ataskaitos “World Silver Survey 2021“.

The Silver Insitute – tai nuo 1971 metų veikianti tarptautinė ne pelno siekianti asociacija. Jos nariai yra sidabro kasybos ir rafinavimo įmonės, tauriųjų metalų tiekėjai, sidabro gaminių gamintojai ir investicinių sidabro produktų didmenininkai. Asociacijos tikslas – didinti visuomenės supratimą apie sidabrą.

Kur naudojamas sidabras

Žemiau pateiktoje diagramoje parodyta paskutinio dešimtmečio (nuo 2011 iki 2021) suminės sidabro paklausos struktūra. Visame pasaulyje vidutiniškai per metus sunaudojama apie 31 000 tonų sidabro, iš jų 3 600 tonų tenka monetų ir medalių kaldinimui (įeina į grupę “Fizinės investicijos”). Tai reiškia, kad apie 24% sidabro kasmet nenaudojama gamyboje pridėtinei vertei sukurti, bet akumuliuojama monetų, medalių ar luitų pavidalu.

Detalizuojant pramonės paklausą (ji sudaro 48.7% visos praeito dešimtmečio paklausos) verta būtų išskirti vienintelį augantį pramoninės paklausos pogrupį – saulės energijos elementų gamyba.

Sidabro paklausos pramonėje struktūra

Sidabro bendros paklausos pokytis

Per pastarąjį dešimtmetį bendra sidabro paklausa visame pasaulyje iš esmės nesikeitė. Atidžiau įvertinus atskirus paklausos segmentus matomas netgi tam tikras suminės paklausos sumažėjimas.

Atskirai reikėtų paminėti faktą, kad smarkiai sumažėjo kadaise labai reikšmingo sidabro vartotojo – tradicinės fotografijos priemonių gamintojų – dalis. Dar 2011 metais 1 920 tonų, o 2020 – tik 860 tonų. Tai tesudarė tik 3.1% šių metų paklausos, t.y. 8 kart mažiau nei 1999 metais, kai šiam tikslui buvo skiriama apie 24% sidabro!

Sidabro bendros paklausos tendencijos

Sidabro paklausos pramonėje tendencijos

Nuosekliai augantis saulės energijos segmentas padidino jame sunaudojamo sidabro apimtis iki 3 140 tonų 2020 metais (nuo 1 710 tonų 2012 metais), tačiau bendra visos pramonės paklausa beveik nepasikeitė per nagrinėjamą laikotarpį.

Sidabro paklausos pramonėje tendencijos

Papildoma informacija ir nuorodos

Daugiau informacijos ir įžvalgų galite rasti The Silver Insitute apžvalgoje “World Silver Survey 2021

Taip pat labai rekomenduojame peržiūrėti 2011 metais pateiktas įžvalgas “The future of Silver industrial demand” ataskaitoje ir palyginti jas su faktine situacija. Toks kritinis vertinimas būtų labai naudingas pageidaujantiems įsigyti sidabrinių monetų ar luitų.